Beroepscode

Als psychotherapeut moet ik me in de uitvoering van mijn werkzaamheden houden aan de regels die gelden voor mijn beroepsgroep. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten:  lvvp.nl.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
Wanneer u in psychotherapie gaat, is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)
Alle psychotherapeuten zijn verplicht om te werken met zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), waarin met codes informatie wordt verwerkt over uw zorgvraag, diagnose en behandeling. Een deel van de DBC-informatie wordt doorgegeven aan de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. De zorgverzekeraar is verplicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen.

Klachten
Als u een klacht heeft over uw behandeling dan hoop ik natuurlijk dat u dat aan mij kenbaar zult maken. Vaak gaat het over misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten. (lvvp.nl).

Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.