Psychotherapie

Psychische klachten zijn er in alle soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk een normaal leven te leiden, contacten te onderhouden, naar school te gaan of te werken. Vaak komt u daar met behulp van uw omgeving doorheen maar soms lukt dat niet en kan hulp van een psycholoog u goed helpen. Neem dan gerust contact op met uw huisarts die met u kan bespreken wat de mogelijkheden zijn en u eventueel doorverwijzen. Psychotherapie is een vorm van persoonlijke begeleiding met als doel uw eigen balans weer te vinden. Het helpt om specifieke klachten zoals depressie, angst, of traumaverwerking op te lossen.
We onderzoeken samen hoe uw problemen en klachten zijn ontstaan en in stand worden gehouden. Met name kijk ik daarbij naar patronen in uw overtuigingen en gevoelens die u mogelijk belemmeren om op een goede manier om te gaan met uzelf en anderen. Als u meer inzicht krijgt in uw persoonlijke valkuilen, kunt u ook leren om daar op een meer constructieve manier mee om te gaan. Hierdoor zal uw zelfvertrouwen groeien, zal uw gevoel van persoonlijke vrijheid toenemen en zullen uw klachten verminderen. Psychotherapie kan kort- of langerdurend zijn, afhankelijk van uw behoefte en hulpvraag.

Ik bied verschillende vormen van psychotherapie, elk met specifieke accenten en mogelijkheden:

 • Inzichtgevende psychotherapie

  Met een inzichtgevende psychotherapie wordt verheldering en betekenis gegeven aan hoe gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. Hierdoor krijgt u meer inzicht in waarom u voelt en doet zoals u doet. Een belangrijk uitgangspunt van deze vorm van therapie is dat drijfveren van uw gevoel en gedrag vaak niet bewust zijn. Een ander uitgangspunt is dat het beeld dat u van uzelf en van anderen heeft sterk wordt bepaald door eerder opgedane ervaringen. Soms worden deze ervaringen onbewust herbeleefd en nu herhaald in de omgang met anderen en reageert u ongewild op dezelfde manier als toen.

 • Cognitieve gedragstherapie

  CGT (Cognitieve Gedrags Therapie) is een behandelvorm die er vanuit gaat dat psychische klachten in stand worden gehouden door de manier waarop we situaties om ons heen ervaren. Niet de gebeurtenis zelf brengt dus negatieve gevoelens en gedrag teweeg, maar de manier waarop u naar de gebeurtenis kijkt.
  Samen onderzoeken wij hoe de disfunctionele manier van denken is ontstaan en in welke situaties u daar last van heeft. Door deze negatieve gedachten om te buigen naar realistische gedachten worden gebeurtenissen anders ervaren. Zo voelt u zich beter en zult u anders reageren op voorheen problematische situaties.

 • EMDR

  Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak verwerken we deze ervaringen op eigen kracht maar soms ontstaan er psychische klachten. Herineringen aan een schokkende gebeurtenis kunnen zich blijven opdringen in de vorm van angstwekkende beelden en nachtmerries. Ook kunt u last hebben van schrikreacties en vermijding. Het denken aan de gebeurtenis kan nog steeds emotionele reacties bij u oproepen.
  EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Deze therapie is bedoeld voor mensen met post traumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten die zijn ontstaan als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen.

 • Relatietherapie

  Partners die langzaam ‘uit elkaar groeien’, of juist vaak hevige ruzies hebben kunnen baat hebben bij relatietherapie. Ook seksuele problemen kunnen hun weerslag hebben op de relatie. Vaak is de communicatie vastgelopen terwijl het juist belangrijk is om de problemen bespreekbaar maken. In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in uw relatie en gaan op zoek naar ieders aandeel hierin. Door hier meer inzicht in te krijgen ontstaat er meer ruimte voor andere manieren om met elkaar om te gaan van waaruit er weer vertrouwen, begrip en verbinding kan ontstaan.