Kosten en vergoedingen psychotherapie

Ik heb ervoor gekozen om vanaf 2020 geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.

Hierdoor kan het zijn dat een deel van de kosten van de therapie voor uw eigen rekening komt. Of dit zo is, hangt af van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals mijn praktijk) tussen de 65% en 80% van de kosten. De restitutiepolis vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90 tot 100%. Om die reden adviseer ik u, voor het einde van 2019, een restitutiepolis af te sluiten, mocht je deze nog niet hebben. U kunt op Independer zoeken naar een ‘zuivere’ restitutie polis. Deze vergoedt 100% van het Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)-tarief. Het is belangrijk om een zuivere polis te hebben zodat u achteraf niet voor onverwachte kosten komt te staan.

De eindnota dient u in bij uw verzekeraar. Die vergoedt de verzekerde kosten dan aan u. U bent  zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur  bij uw zorgverzekeraar. Op de nota staat ook de hoofddiagnose waarvoor u behandeld bent. Dit is landelijk zo afgesproken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mij vragen om een privacy-verklaring. De diagnose wordt dan niet op de nota vermeld.

De vergoeding wordt gebaseerd op zogenaamde Diagnose-Behandel Combinaties (DBC’s). Ik hanteer de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Informatie hierover kunt u vinden op: www.nza.nl

Wanneer u het traject zelf wilt betalen, hanteer ik het NZA-tarief wat is vastgesteld op  €110,27 per consult (2020).

Zie voor aanvullende informatie ook: http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/informatie-voor-cliënten