Kosten en vergoedingen psychotherapie

Met ingang van 2019 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Verder werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Hierdoor kan het zijn dat een deel van de kosten van de therapie voor uw eigen rekening komt. Of dit zo is, hangt af van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals mijn praktijk) tussen de 65% en 80% van de kosten. De restitutiepolis vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90 tot 100%.

Ik raad u aan om eerst goed te kijken op welke manier u bent verzekerd, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan..
U ontvangt van mij maandelijks een voorschotnota die u eerst zelf moet betalen. Aan het eind van uw behandeling of na 1 jaar, krijgt u van mij de eindnota van uw behandeling. U dient het eindbedrag (het totaalbedrag minus de al betaalde voorschotnota’s) binnen twee weken te betalen.

De eindnota dient u in bij uw verzekeraar. Die vergoedt de verzekerde kosten dan aan u. U bent  zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur  bij uw zorgverzekeraar. Op de nota staat ook de hoofddiagnose waarvoor u behandeld bent. Dit is landelijk zo afgesproken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mij vragen om een privacy-verklaring. De diagnose wordt dan niet op de nota vermeld.

De vergoeding wordt gebaseerd op zogenaamde Diagnose-Behandel Combinaties (DBC’s). Ik hanteer de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Informatie hierover kunt u vinden op: www.nza.nl

Wanneer u het traject zelf wilt betalen, hanteer ik het NZA-tarief wat is vastgesteld op €105,25 per consult (2019).

Zie voor aanvullende informatie ook: http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/informatie-voor-cliënten